idazkaritza@centrosanluis.com 944 39 50 62

Últimas Noticias

Luces, cámara... Bilbao!

Leer más

Nuestros cursos

COMERCIO ELECTRÓNICO

Leer más

Newsletter

¿Quieres estar al día de todas nuestras novedades?
Rellena este sencillo formulario:Administrazio eta finantzak (A eta B Ereduak)

Tipo de formación

Presencial

Duracion

2.000 ordu

Descripción

• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzea. 
• Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzea. 
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera. 
• Enpresaren administrazio-izapideen prozesuak kudeatzea, merkataritzaren, finantzaren, kontabilitatearen eta zergen arloetan, betiere horien ikuspegi integratzailearekin. 
• Enpresaren kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala egitea, administrazio-prozesuen eta -prozeduren arabera eta indarrean dagoen araudia aplikatuta, segurtasun- eta kalitate-baldintzetan. 
• Diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen lorpena eta inbertsio-proiektuen bideragarritasunari buruzko azterlana gainbegiratzea, ezarritako arauei eta protokoloei jarraituta. 
• Enpresako langileen administrazio-kudeaketa antolatzea eta gainbegiratzea, indarrean dagoen lan-araudira eta ezarritako protokoloetara egokituta. 
• Merkataritza-prozesuen administrazio-kudeaketa egitea, eta, horretarako, dokumentazio-zereginak egitea, baita hornitzaileekin negoziatzeko jarduerak, aholkularitza-jarduerak eta bezeroekin  harremanetan izateko jarduerak ere. 
• Dokumentuak organismoetan eta administrazio publikoetan aurkeztean administrazio-kudeaketak finkatutako epean eta moduan egitea eta bideratzea. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

:: Lehen Ikasurtea:

 • Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa. 
 • Bulegotika eta informazioaren prozesua. 
 • Merkataritza-jardueraren prozesu integrala. 
 • Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta. 
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. 
 • Giza baliabideen kudeaketa. 
 • Ingelesa. 

:: Bigarren Ikasurtea:

 • Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa.
 • Finantza-kudeaketa. 
 • Kontabilitatea eta fiskalitatea. 
 • Logistikako eta merkataritzako kudeaketa. 
 • Enpresa-simulazioa. 
 • Administrazio- eta finantza-proiektua. 
 • Lantokiko prestakuntza. 

 

Requisitos de acceso

Batxilergoko Titulua. Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea edo Unibertsitate Aurreko Ikasturtea gainditurik izatea. Goi-Teknikariaren Titulua, Teknikari Espezialistaren Titulua edo Akademikoki parekoaren beste tituluren bat izatea. Unibertsitate-Titulua edo pareko bat izatea. Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.

Titulación obtenida

ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA