idazkaritza@centrosanluis.com 944 39 50 62

Últimas Noticias

Centro San Luis se mantiene activo

Leer más

Nuestros cursos

BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN SOFTWARE ENGINEERING

Leer más

Newsletter

¿Quieres estar al día de todas nuestras novedades?
Rellena este sencillo formulario:Marketina eta Publizitatea

Tipo de formación

Presencial

Duracion

2.000 ordu

Descripción

• Merkataritza-enpresa bat eratzeko eta martxan jartzeko beharrezko kudeaketak egitea, eta, horretarako, enpresaren errentagarritasun ekonomikoa eta finantzarioa lortzeko beharrezko finantza-baliabideen lorpena planifikatzea eta kudeatzea. 
• Merkatuei buruzko informazio fidagarria lortzea, aztertzea eta antolatzea, estatistikako teknikak aplikatuta, eta informazio-sistema eraginkorra (MIS) ezartzea, marketin-ekintzak egiteko lagungarria izango dena. 
• Inkestatzaileen eta/edo elkarrizketatzaileen taldeak antolatzea eta inkestak eta/edo elkarrizketak egitea, eta, eginkizun horretan, landa-lana planifikatzea eta merkataritza-ikerketako planean finkatutako helburuak betetzeko ezarritako teknikak eta prozedurak erabiltzea. 
• Marketin-politikak eta -planak lantzeko eta horien jarraipena egiteko zereginean laguntzea, marketing mixeko aldagaiak aztertuta, enpresak finkatutako merkataritza-helburuak lortzeko. 
• Enpresako publizitate-baliabideen plana egitea, horiek behar bezala konbinatuz, eta plan horren jarraipena eta kontrola egitea, osotasunean gauzatzeko. 
• Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeko eta merkatuan finkatzeko zereginak kudeatzea eta marketin-estrategia eta sustapen-ekintza egokiak aplikatzea, erakundearen marketin-planean ezarritakoaren arabera. 
• Marketin digitaleko ekintzak planifikatzea eta egitea, eta, horretarako, web-orriak eta Internet bidezko gizarte-komunikazioko sistemak kudeatzea, enpresaren merkataritza elektronikoko politikaren helburuak betetzeko. 
• Publizitateko, sustapeneko eta informazioko materialak lantzea, publizitatearen alorrean indarrean dagoen araudia errespetatuta, eta edizioko eta diseinuko teknikak eta informatika-aplikazioak hainbat euskarritan erabilita, programatutako planen arabera zabaltzeko. 
• Marketin eta komunikazioko gertakariak antolatzea eta kudeatzea, eta, eginkizun horretan, briefing interpretatzea, hornitzaileak, eragileak eta agenteak kontratatzea eta ekitaldiak lagundu eta zuzentzea, enpresa-komunikazioko planean ezarritakoa betetzeko. 
• Ahoz zein idatziz arin komunikatzea ingelesez merkataritza-eragiketetan esku hartzen duten eragile eta organismo guztiekin. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

:: Lehen Ikasurtea:

 • Marketin-politikak
 • Marketin digitala
 • Merkataritza-ikerketa
 • Ingelesa
 • Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea

:: Bigarren Ikasurtea:

 • Komunikazio-materiala diseinatzea eta lantzea
 • Harreman publikoak eta marketin ekitaldien antolamendua
 • Komunikazio bitartekoak eta euskarriak
 • Merkataritza ikerketako landa-lana
 • Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea
 • Bezero, kontsumitzaile eta erabiltzailearenganako arreta
 • Marketin eta publizitate proiektua
 • Lantokiko prestakuntza

Requisitos de acceso

Batxiler-titulua izatea, Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea Goi mailako ziklora sartzeko proba gainditzea

Titulación obtenida

Marketina eta Publizitateko Goi Mailako Teknikaria