idazkaritza@centrosanluis.com 944 39 50 62

Últimas Noticias

FP Dual

Leer más

Nuestros cursos

COMERCIO ELECTRÓNICO

Leer más

Newsletter

¿Quieres estar al día de todas nuestras novedades?
Rellena este sencillo formulario:Gizarteratzea (B Eredua)

Tipo de formación

Presencial

Duracion

2.000 ordu

Descripción

• Gizarteratzeko jarduerak programatzea, baliabide eta estrategia metodologikorik egokienak aplikatuta. 
• Etxeko indarkeria prebenitzeko jarduerak diseinatzea eta ezartzea, eta horien garapena ebaluatzea. 
• Behar fisikoei eta psikosozialei arreta emateko jarduerak diseinatzea, erabiltzaileen eta testuinguruaren ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea. 
• Etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak antolatzea, bizikidetasun-unitatearen ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea. 
• Laguntza psikosozialeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, eta, eginkizun horretan, pertsonen intimitatearekiko errespetuzko jarrera azaltzea eta jarduera horien garapena ebaluatzea. 
• Autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak trebatzeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, lortzen diren emaitzak ebaluatuta. 
• Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak antolatzea eta ezartzea, horien garapena eta aurrez finkatutako ibilbidearekiko egokitzapena ebaluatuta. 
• Komunikazio-trebetasunak trebatzea eta, horretarako, sistema alternatiboak edo handigarriak erabiltzea eta pertsona erabiltzaileak horien erabileran motibatzea. 
• Pertsonen eta taldeen arteko bitartekaritza-lanak egitea, parte-hartzeko teknikak eta gatazkak kudeatzeko teknikak eragimenez aplikatuta. 
• Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izatea, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

:: Lehen Ikasurtea:

 • Bizikidetasun-unitateentzako arreta 
 • Esku-hartze sozialaren testuingurua
 • Gizarte-trebetasunak
 • Autonomia pertsonalaren sustapena
 • Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak
 • Gizartean parte hartzeko metodología
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea

:: Bigarren Ikasurtea:

 • Gizarteratzea eta laneratzea
 • Gizarte-bitartekotza
 • Hezkuntzan esku-hartzeko laguntza
 • Lehen laguntzak
 • Gizarteratzeko proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Lantokiko prestakuntza

Requisitos de acceso

Batxiler-titulua izatea, Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea Goi mailako ziklora sartzeko proba gainditzea

Titulación obtenida

Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikaria