Gizarteratzea (D Eredua)

Gizarteratzea (D Eredua)

  Duración
 • 2.000 ordu
  Tipo de formación
 • Presencial
Descripción

• Gizarteratzeko jarduerak programatzea, baliabide eta estrategia metodologikorik egokienak aplikatuta. 
• Etxeko indarkeria prebenitzeko jarduerak diseinatzea eta ezartzea, eta horien garapena ebaluatzea. 
• Behar fisikoei eta psikosozialei arreta emateko jarduerak diseinatzea, erabiltzaileen eta testuinguruaren ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea. 
• Etxeko kudeaketan laguntzeko jarduerak antolatzea, bizikidetasun-unitatearen ezaugarrien arabera, eta jarduera horien garapena kontrolatzea eta ebaluatzea. 
• Laguntza psikosozialeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, eta, eginkizun horretan, pertsonen intimitatearekiko errespetuzko jarrera azaltzea eta jarduera horien garapena ebaluatzea. 
• Autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak trebatzeko jarduerak antolatzea eta ezartzea, lortzen diren emaitzak ebaluatuta. 
• Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko programak antolatzea eta ezartzea, horien garapena eta aurrez finkatutako ibilbidearekiko egokitzapena ebaluatuta. 
• Komunikazio-trebetasunak trebatzea eta, horretarako, sistema alternatiboak edo handigarriak erabiltzea eta pertsona erabiltzaileak horien erabileran motibatzea. 
• Pertsonen eta taldeen arteko bitartekaritza-lanak egitea, parte-hartzeko teknikak eta gatazkak kudeatzeko teknikak eragimenez aplikatuta. 
• Erabiltzaileekin eta haien familiekin, lan-taldeko kideekin eta beste profesional batzuekin harreman arinak izatea, gizarte-trebetasunak erakutsita eta sortzen diren gatazketarako irtenbideak proposatuta. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

:: Lehen Ikasurtea:

 • Bizikidetasun-unitateentzako arreta 
 • Esku-hartze sozialaren testuingurua
 • Gizarte-trebetasunak
 • Autonomia pertsonalaren sustapena
 • Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak
 • Gizartean parte hartzeko metodología
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea

:: Bigarren Ikasurtea:

 • Gizarteratzea eta laneratzea
 • Gizarte-bitartekotza
 • Hezkuntzan esku-hartzeko laguntza
 • Lehen laguntzak
 • Gizarteratzeko proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Lantokiko prestakuntza

Dirigido a

Titulación obtenida

Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikaria

Precio anual

1035€


Requisitos

Requisitos de acceso

Batxiler-titulua izatea, Lanbide Heziketako Teknikari edo Goi Teknikari titulua izatea Goi mailako ziklora sartzeko proba gainditzea


Más información

Si quieres más información completa nuestro formulario de contacto o mándanos un correo a idazkaritza@centrosanluis.com

Conoce el Centro San Luis

Desde nuestra fundación en 1941 en Bilbao somos referente en formación de profesionales. En la actualidad contamos con una amplia oferta académica con Formación Básica, Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y módulos de especialización orientados a una formación a lo largo de la vida.

Solicita información ó Contáctanos