Administrazio eta finantzak (A eta D Ereduak)

Administrazio eta finantzak (A eta D Ereduak)

  Duración
 • 2.000 ordu
  Tipo de formación
 • Presencial
Descripción

• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzea. 
• Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzea. 
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera. 
• Enpresaren administrazio-izapideen prozesuak kudeatzea, merkataritzaren, finantzaren, kontabilitatearen eta zergen arloetan, betiere horien ikuspegi integratzailearekin. 
• Enpresaren kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala egitea, administrazio-prozesuen eta -prozeduren arabera eta indarrean dagoen araudia aplikatuta, segurtasun- eta kalitate-baldintzetan. 
• Diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen lorpena eta inbertsio-proiektuen bideragarritasunari buruzko azterlana gainbegiratzea, ezarritako arauei eta protokoloei jarraituta. 
• Enpresako langileen administrazio-kudeaketa antolatzea eta gainbegiratzea, indarrean dagoen lan-araudira eta ezarritako protokoloetara egokituta. 
• Merkataritza-prozesuen administrazio-kudeaketa egitea, eta, horretarako, dokumentazio-zereginak egitea, baita hornitzaileekin negoziatzeko jarduerak, aholkularitza-jarduerak eta bezeroekin  harremanetan izateko jarduerak ere. 
• Dokumentuak organismoetan eta administrazio publikoetan aurkeztean administrazio-kudeaketak finkatutako epean eta moduan egitea eta bideratzea. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

Lehenengo urtea:

 • Bulegotika eta informazioaren prozesua / Ofimática y proceso de la información
 • Merkataritza-jardueraren prozesu integrala / Proceso integral de la actividad comercial
 • Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta / Comunicación y atención al cliente
 • Ingeles profesionala / Ingles profesional
 • Enplegagarritasunerako ibilbide pertsonala I / Itinerario personal para la empleabilidad I
 • Giza baliabideen kudeaketa / Gestión de recursos humanos                                                                                           

Bigarren urtea:

 • Gestión de la documentación Juridica y empresarial
 • Finantza-kudeaketa / Gestión financiera
 • Kontabilitatea eta fiskalitatea / Contabilidad y fiscalidad
 • Logistikako eta merkataritzako kudeaketa / Gestión logística y comercial
 • Enpresa-simulazioa / Simulación empresarial
 • Proiektu intermodularra / Proyecto intermodular
 • Dual en regimen general

Dirigido a

Titulación obtenida

ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Precio anual

1035€


Requisitos

Requisitos de acceso

Batxilergoko Titulua. Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea edo Unibertsitate Aurreko Ikasturtea gainditurik izatea. Goi-Teknikariaren Titulua, Teknikari Espezialistaren Titulua edo Akademikoki parekoaren beste tituluren bat izatea. Unibertsitate-Titulua edo pareko bat izatea. Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.


Más información

Si quieres más información completa nuestro formulario de contacto o mándanos un correo a idazkaritza@centrosanluis.com

Conoce el Centro San Luis

Desde nuestra fundación en 1941 en Bilbao somos referente en formación de profesionales. En la actualidad contamos con una amplia oferta académica con Formación Básica, Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y módulos de especialización orientados a una formación a lo largo de la vida.

Solicita información ó Contáctanos