Administrazio eta finantzak (A eta D Ereduak)

Administrazio eta finantzak (A eta D Ereduak)

  Duración
 • 2.000 ordu
  Tipo de formación
 • Presencial
Descripción

• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzea. 
• Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzea. 
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera. 
• Enpresaren administrazio-izapideen prozesuak kudeatzea, merkataritzaren, finantzaren, kontabilitatearen eta zergen arloetan, betiere horien ikuspegi integratzailearekin. 
• Enpresaren kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala egitea, administrazio-prozesuen eta -prozeduren arabera eta indarrean dagoen araudia aplikatuta, segurtasun- eta kalitate-baldintzetan. 
• Diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen lorpena eta inbertsio-proiektuen bideragarritasunari buruzko azterlana gainbegiratzea, ezarritako arauei eta protokoloei jarraituta. 
• Enpresako langileen administrazio-kudeaketa antolatzea eta gainbegiratzea, indarrean dagoen lan-araudira eta ezarritako protokoloetara egokituta. 
• Merkataritza-prozesuen administrazio-kudeaketa egitea, eta, horretarako, dokumentazio-zereginak egitea, baita hornitzaileekin negoziatzeko jarduerak, aholkularitza-jarduerak eta bezeroekin  harremanetan izateko jarduerak ere. 
• Dokumentuak organismoetan eta administrazio publikoetan aurkeztean administrazio-kudeaketak finkatutako epean eta moduan egitea eta bideratzea. 

Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean. 

Contenidos

:: Lehen Ikasurtea:

 • Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa. 
 • Bulegotika eta informazioaren prozesua. 
 • Merkataritza-jardueraren prozesu integrala. 
 • Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta. 
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea. 
 • Giza baliabideen kudeaketa. 
 • Ingelesa. 

:: Bigarren Ikasurtea:

 • Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa.
 • Finantza-kudeaketa. 
 • Kontabilitatea eta fiskalitatea. 
 • Logistikako eta merkataritzako kudeaketa. 
 • Enpresa-simulazioa. 
 • Administrazio- eta finantza-proiektua. 
 • Lantokiko prestakuntza. 

 

Dirigido a

Titulación obtenida

ADMINISTRAZIO ETA FINANTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

Precio anual

1035€


Requisitos

Requisitos de acceso

Batxilergoko Titulua. Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea edo Unibertsitate Aurreko Ikasturtea gainditurik izatea. Goi-Teknikariaren Titulua, Teknikari Espezialistaren Titulua edo Akademikoki parekoaren beste tituluren bat izatea. Unibertsitate-Titulua edo pareko bat izatea. Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko proba gainditu izana, ziklo horren lanbide-familiari dagokion aukera baten bidez.


Más información

Si quieres más información completa nuestro formulario de contacto o mándanos un correo a idazkaritza@centrosanluis.com

Conoce el Centro San Luis

Desde nuestra fundación en 1941 en Bilbao somos referente en formación de profesionales. En la actualidad contamos con una amplia oferta académica con Formación Básica, Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y módulos de especialización orientados a una formación a lo largo de la vida.

Solicita información ó Contáctanos